Skip to main content

[ro] FORMULARUL A. CERERE DE NOTIFICARE SAU DE COMUNICARE A ACTELOR

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

FORMULARUL A

  

CERERE DE NOTIFICARE SAU DE COMUNICARE A ACTELOR
(Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (1))

Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (1)] (JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

1. AGENȚIA DE TRANSMITERE

1.2. Adresă:

2. AGENȚIA DE PRIMIRE

Găsește instanța/autoritatea competentă

2.2. Adresă:

3. SOLICITANTANT (SOLICITANȚI)

3. SOLICITANTANT (SOLICITANȚI) (2)

3.2. Adresă:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. DESTINATAR

4.2. Adresă: