Skip to main content

[fi] LOMAKE A. ASIAKIRJAN TIEDOKSIANTOPYYNTÖ

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

LOMAKE A

  

ASIAKIRJAN TIEDOKSIANTOPYYNTÖ
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (1) (asiakirjojen tiedoksianto) 8 artiklan 2 kohta))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 8 artiklan 2 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. LÄHETTÄVÄ VIRANOMAINEN

1.2. Osoite:

2. VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN

Hae toimivaltainen tuomioistuin/viranomainen

2.2. Osoite:

3. HAKIJA/HAKIJAT

3. HAKIJA/HAKIJAT (2)

3.2. Osoite:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. VASTAANOTTAJA

4.2. Osoite:

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos