Skip to main content

[sl] OBRAZEC M - INFORMACIJE CENTRALNEGA ORGANA/PRISTOJNEGA ORGANA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PRIDOBIVANJEM DOKAZOV

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Complete

OBRAZEC M

  

INFORMACIJE CENTRALNEGA ORGANA/PRISTOJNEGA ORGANA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PRIDOBIVANJEM DOKAZOV
(člen 19 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov)  (1))

člen 19 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov)  (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

4. Osrednji organ/pristojni organ:

Išči pristojno sodišče/organ

4.2. Naslov:

Shrani osnutekNaloži osnutek