Skip to main content

[nl] FORMULIER M - INFORMATIE VAN HET CENTRAAL ORGAAN/DE BEVOEGDE AUTORITEIT BETREFFENDE RECHTSTREEKSE BEWIJSVERKRIJGING

  • Current Begin
  • Step 2
  • Complete

FORMULIER M

  

INFORMATIE VAN HET CENTRAAL ORGAAN/DE BEVOEGDE AUTORITEIT BETREFFENDE RECHTSTREEKSE BEWIJSVERKRIJGING
(Artikel 19 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (1))

Artikel 19 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

4. Centraal orgaan/bevoegde autoriteit

Een bevoegde rechtbank/autoriteit zoeken

4.2. Adres:

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden