Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ M - SDĚLENÍ ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU/PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU TÝKAJÍCÍ SE PŘÍMÉHO DOKAZOVÁNÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Step 2
  • Complete

FORMULÁŘ M

  

SDĚLENÍ ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU/PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU TÝKAJÍCÍ SE PŘÍMÉHO DOKAZOVÁNÍ
(článek 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (1))

článek 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.)

4. Ústřední orgán/příslušný orgán:

Vyhledat příslušný soud/orgán

4.2. Adresa:

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané