Skip to main content

[pl] FORMULARZ M - ZAWIADOMIENIE OD JEDNOSTKI CENTRALNEJ/WŁAŚCIWEGO ORGANU O BEZPOŚREDNIM PRZEPROWADZENIU DOWODU

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARZ M

  

ZAWIADOMIENIE OD JEDNOSTKI CENTRALNEJ/WŁAŚCIWEGO ORGANU O BEZPOŚREDNIM PRZEPROWADZENIU DOWODU
(art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (1))

art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)

4. Jednostka centralna/właściwy organ:

Znajdź właściwy sąd/organ

4.2. Adres:

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą