Skip to main content

[lt] M FORMA - CENTRINĖS ĮSTAIGOS/KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS INFORMACIJA DĖL TIESIOGINIO ĮRODYMŲ RINKIMO

  • Current Pradėti
  • Step 2
  • Complete

M FORMA

  

CENTRINĖS ĮSTAIGOS/KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS INFORMACIJA DĖL TIESIOGINIO ĮRODYMŲ RINKIMO
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (21) 19 straipsnis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (21) 19 straipsnis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

4. Centrinė įstaiga/kompetentinga institucija

Rasti kompetentingą teismą / instituciją

4.2. Adresas:

Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį