Skip to main content

[sk] TLAČIVO M - INFORMÁCIA OD ÚSTREDNÉHO/PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU TÝKAJÚCA SA PRIAMEHO VÝKONU DÔKAZU

  • Current Štart
  • Step 2
  • Complete

TLAČIVO M

  

INFORMÁCIA OD ÚSTREDNÉHO/PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU TÝKAJÚCA SA PRIAMEHO VÝKONU DÔKAZU
(článok 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (1))

článok 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

4. Ústredný/príslušný orgán

Vyhľadať príslušný súd/orgán

4.2. Adresa:

Uložiť konceptZobraziť koncept