Skip to main content

[hr] OBRAZAC M - INFORMACIJE SREDIŠNJEG TIJELA/NADLEŽNOG TIJELA O NEPOSREDNOM IZVOĐENJU DOKAZA

  • Current Početak
  • Step 2
  • Complete

OBRAZAC M

  

INFORMACIJE SREDIŠNJEG TIJELA/NADLEŽNOG TIJELA O NEPOSREDNOM IZVOĐENJU DOKAZA
(članak 19. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (1))

članak 19. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (SL L 405, 2.12.2020., str. 1.)

4. Središnje tijelo/nadležno tijelo

Pronađi nadležni sud/tijelo

4.2. Adresa:

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt