Skip to main content

[lv] M VEIDLAPA - INFORMĀCIJA NO CENTRĀLĀS STRUKTŪRAS / KOMPETENTĀS IESTĀDES PAR PIERĀDĪJUMU TIEŠU IEGŪŠANU

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Complete

M VEIDLAPA

  

INFORMĀCIJA NO CENTRĀLĀS STRUKTŪRAS / KOMPETENTĀS IESTĀDES PAR PIERĀDĪJUMU TIEŠU IEGŪŠANU
(19. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (1))

19. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

4. Centrālā struktūra/kompetentā iestāde

Atrast kompetento tiesu vai iestādi

4.2. Adrese:

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu