Skip to main content

[fi] M-LOMAKE - KESKUSELIMEN/TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN ILMOITUS KOSKIEN TODISTEIDEN VÄLITÖNTÄ VASTAANOTTAMISTA

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Complete

LOMAKE M

KESKUSELIMEN/TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN ILMOITUS KOSKIEN TODISTEIDEN VÄLITÖNTÄ VASTAANOTTAMISTA
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 19 artikla))

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) 19 artikla) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

4. Keskuselin/toimivaltainen viranomainen

Hae toimivaltainen tuomioistuin/viranomainen

4.2. Osoite:

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos