Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР М - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН/КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ДИРЕКТНОТО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР М

  

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН/КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ДИРЕКТНОТО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
(член 10 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (21) (1))

член 10 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (21) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

4. Централен орган/компетентен орган

Търсене на компетентен съд/орган

4.2. Адрес:

Запазете версиятаЗаредете версията