Skip to main content

[et] VORM M - TEAVE KESKASUTUSELT/PÄDEVALT ASUTUSELT TÕENDITE VAHETU KOGUMISE KOHTA

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Complete

VORM M

  

TEAVE KESKASUTUSELT/PÄDEVALT ASUTUSELT TÕENDITE VAHETU KOGUMISE KOHTA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (artikkel 19) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (21) artikkel 19) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

4. Keskasutus/pädev asutus

Leidke pädev kohus/asutus

4.2. Aadress:

Salvestage mustandLaadige mustand üles