Skip to main content

[sl] OBRAZEC I - OBVESTILO O DATUMU, ČASU IN KRAJU PRIDOBIVANJA DOKAZOV IN POGOJIH ZA SODELOVANJE

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Complete

OBRAZEC I

OBVESTILO O DATUMU, ČASU IN KRAJU PRIDOBIVANJA DOKAZOV IN POGOJIH ZA SODELOVANJE
(člena 13(4) in 14(5) Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (1))

člena 13(4) in 14(5) Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

3. Sodišče, ki je zaprosilo:

3.2. Naslov:

4. Zaprošeno sodišče:

Išči pristojno sodišče/organ

4.2. Naslov:

Shrani osnutekNaloži osnutek