Skip to main content

[et] VORM I - TEATIS TÕENDITE KOGUMISE KUUPÄEVA, KELLAAJA, KOHA JA OSALEMISTINGIMUSTE KOHTA

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Complete

VORM I

TEATIS TÕENDITE KOGUMISE KUUPÄEVA, KELLAAJA, KOHA JA OSALEMISTINGIMUSTE KOHTA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (artikli 13 lõige 4 ja artikli 14 lõige 5) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine))  artikli 13 lõige 4 ja artikli 14 lõige 5) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

3. Taotlev kohus

3.2. Aadress:

4. Taotluse saanud kohus

Leidke pädev kohus/asutus

4.2. Aadress:

Salvestage mustandLaadige mustand üles