Skip to main content

[fi] I-LOMAKE - ILMOITUS TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISPÄIVÄSTÄ, -AJASTA JA -PAIKASTA SEKÄ SIIHEN OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSISTÄ

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Complete

LOMAKE I

ILMOITUS TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISPÄIVÄSTÄ, -AJASTA JA -PAIKASTA SEKÄ SIIHEN OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSISTÄ
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 13 artiklan 4 kohta ja 14 artiklan 5 kohta))

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) 13 artiklan 4 kohta ja 14 artiklan 5 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

3. Pyynnön esittänyt tuomioistuin

3.2. Osoite:

4. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin

Hae toimivaltainen tuomioistuin/viranomainen

4.2. Osoite:

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos