[cs] FORMULÁŘ I - SDĚLENÍ O DNI, HODINĚ A MÍSTĚ DOKAZOVÁNÍ A PODMÍNKÁCH ÚČASTI

 
1 Start 2 Step 2 3 Complete

FORMULÁŘ I

SDĚLENÍ O DNI, HODINĚ A MÍSTĚ DOKAZOVÁNÍ A PODMÍNKÁCH ÚČASTI
(čl. 13 odst. 4 a čl. 14 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (1))

čl. 13 odst. 4 a čl. 14 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.)

3. Dožadující soud:

3.2. Adresa:

4. Dožádaný soud:

Vyhledat příslušný soud/orgán

4.2. Adresa:

Stáhnout prázdný formulář Načíst rozepsané