Skip to main content

[sk] TLAČIVO I - OZNÁMENIE DŇA, ČASU A MIESTA VYKONANIA DÔKAZU A PODMIENOK PODIEĽANIA SA

  • Current Štart
  • Step 2
  • Complete

TLAČIVO I

OZNÁMENIE DŇA, ČASU A MIESTA VYKONANIA DÔKAZU A PODMIENOK PODIEĽANIA SA
(článok 13 ods. 4 a článok 14 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (1))

článok 13 ods. 4 a článok 14 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

3. Dožadujúci súd:

3.2. Adresa:

4. Dožiadaný súd

Vyhľadať príslušný súd/orgán

4.2. Adresa:

Uložiť konceptZobraziť koncept