Skip to main content

[da] FORMULAR I - UNDERRETNING OM DATO, TIDSPUNKT OG STED FOR BEVISOPTAGELSEN OG OM BETINGELSERNE FOR DELTAGELSE

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULAR I

UNDERRETNING OM DATO, TIDSPUNKT OG STED FOR BEVISOPTAGELSEN OG OM BETINGELSERNE FOR DELTAGELSE
(artikel 13, stk. 4, og artikel 14, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

artikel 13, stk. 4, og artikel 14, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

3. Den anmodende ret

3.2. Adresse:

4. Den anmodede ret

Find en kompetent domstol/myndighed

4.2. Adresse:

Gem udkastUpload udkast