Skip to main content

[pl] FORMULARZ I - ZAWIADOMIENIE O DNIU, GODZINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA DOWODU I O WARUNKACH UDZIAŁU

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARZ I

ZAWIADOMIENIE O DNIU, GODZINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA DOWODU I O WARUNKACH UDZIAŁU
(art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.) (1))

art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)

3. Sąd wzywający:

3.2. Adres:

4. Sąd wezwany:

Znajdź właściwy sąd/organ

4.2. Adres:

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą