Skip to main content

[nl] FORMULIER I - KENNISGEVING VAN DE DATUM, HET TIJDSTIP EN DE PLAATS VAN DE BEWIJSVERKRIJGING EN DE VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

  • Current Begin
  • Step 2
  • Complete

FORMULIER I

KENNISGEVING VAN DE DATUM, HET TIJDSTIP EN DE PLAATS VAN DE BEWIJSVERKRIJGING EN DE VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
(Artikel 13, lid 4, en artikel 14, lid 5, van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (1))

Artikel 13, lid 4, en artikel 14, lid 5, van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

3. Verzoekend gerecht

3.2. Adres:

4. Aangezocht gerecht:

Een bevoegde rechtbank/autoriteit zoeken

4.2. Adres:

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden