Skip to main content

[lt] I FORMA - PRANEŠIMAS APIE ĮRODYMŲ RINKIMO DATĄ, LAIKĄ IR VIETĄ BEI DALYVAVIMO SĄLYGAS

  • Current Pradėti
  • Step 2
  • Complete

I FORMA

PRANEŠIMAS APIE ĮRODYMŲ RINKIMO DATĄ, LAIKĄ IR VIETĄ BEI DALYVAVIMO SĄLYGAS
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (1) 13 straipsnio 4 dalis ir 14 straipsnio 5 dalis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (1) 13 straipsnio 4 dalis ir 14 straipsnio 5 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

3. Prašantysis teismas

3.2. Adresas:

4. Prašomasis teismas

Rasti kompetentingą teismą / instituciją

4.2. Adresas:

Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį