Skip to main content

[lv] I VEIDLAPA - PAZIŅOJUMS PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAS DATUMU, LAIKU UN VIETU UN LĪDZDALĪBAS NOSACĪJUMIEM

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Complete

I VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAS DATUMU, LAIKU UN VIETU UN LĪDZDALĪBAS NOSACĪJUMIEM
(13. panta 4. punkts un 14. panta 5. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (1))

13. panta 4. punkts un 14. panta 5. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

3. Iesniedzēja tiesa

3.2. Adrese:

4. Saņēmēja tiesa

Atrast kompetento tiesu vai iestādi

4.2. Adrese:

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu