Skip to main content

[hr] OBRAZAC I - OBAVIJEST O DATUMU, VREMENU I MJESTU IZVOĐENJA DOKAZA TE UVJETIMA ZA SUDJELOVANJE

  • Current Početak
  • Step 2
  • Complete

OBRAZAC I

OBAVIJEST O DATUMU, VREMENU I MJESTU IZVOĐENJA DOKAZA TE UVJETIMA ZA SUDJELOVANJE
(članak 13. stavak 4. i članak 14. stavak 5. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (1))

članak 13. stavak 4. i članak 14. stavak 5. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (SL L 405, 2.12.2020., str. 1.)

3. Sud podnositelj zahtjeva

3.2. Adresa:

4. Sud primatelj zahtjeva

Pronađi nadležni sud/tijelo

4.2. Adresa:

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt