Skip to main content

[sl] OBRAZEC E. ZAPROSILO ZA DODATNE INFORMACIJE ALI PISANJA ZA VROČANJE

OBRAZEC E

  

ZAPROSILO ZA DODATNE INFORMACIJE ALI PISANJA ZA VROČANJE
(člen 10(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (1))

člen 10(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

1. Zaprosila ni mogoče izpolniti brez naslednjih dodatnih informacij:

2. Zaprosila ni mogoče izpolniti brez naslednjih dokumentov:

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1)UL L 405, 2.12.2020, str. 40

(*)Ni obvezno.

Shrani osnutek Naloži osnutek