Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ E. ŽÁDOST O DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NEBO PÍSEMNOSTI PRO DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

FORMULÁŘ E

  

ŽÁDOST O DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NEBO PÍSEMNOSTI PRO DORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ
(čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))

čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. Žádost nelze vyřídit bez doplnění těchto údajů:

2. Žádost nelze vyřídit bez doplnění těchto písemností:

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1

(*)Nepovinný údaj.

Uložit rozepsané Načíst rozepsané