Skip to main content

[fi] LOMAKE E. PYYNTÖ TOIMITTAA LISÄTIETOJA TAI LISÄÄ ASIAKIRJOJA ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANTOA VARTEN

LOMAKE E

  

PYYNTÖ TOIMITTAA LISÄTIETOJA TAI LISÄÄ ASIAKIRJOJA ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANTOA VARTEN
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (1) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 2 kohta))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 2 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. Pyyntöä ei voida toteuttaa ilman seuraavia lisätietoja:

2. Pyyntöä ei voida toteuttaa ilman seuraavia lisäasiakirjoja:

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1) EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(*)Vapaaehtoinen.

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos