Skip to main content

[da] FORMULAR E. ANMODNING OM YDERLIGERE OPLYSNINGER ELLER DOKUMENTER TIL BRUG FOR FORKYNDELSE AF DOKUMENTER

FORMULAR E

  

ANMODNING OM YDERLIGERE OPLYSNINGER ELLER DOKUMENTER TIL BRUG FOR FORKYNDELSE AF DOKUMENTER
(artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (1))

artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

1. Anmodningen kan ikke imødekommes uden følgende yderligere oplysninger:

2. Anmodningen kan ikke imødekommes uden følgende dokumenter:

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1)EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1

(*)Valgfrit.

Gem udkast Upload udkast