Skip to main content

[lv] E VEIDLAPA. LŪGUMS SNIEGT PAPILDU INFORMĀCIJU VAI DOKUMENTUS ATTIECĪBĀ UZ DOKUMENTU IZSNIEGŠANU

E VEIDLAPA

  

LŪGUMS SNIEGT PAPILDU INFORMĀCIJU VAI DOKUMENTUS ATTIECĪBĀ UZ DOKUMENTU IZSNIEGŠANU
(10. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (1))

10. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

1. Lūgumu nevar izpildīt bez šādas papildu informācijas:

2. Lūgumu nevar izpildīt bez šādiem dokumentiem:

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(1) OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp

(*)Nav obligāts.

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu