Skip to main content

[pl] FORMULARZ E. WNIOSEK O INFORMACJE LUB DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE W CELU DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

FORMULARZ E

  

WNIOSEK O INFORMACJE LUB DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE W CELU DORĘCZENIA DOKUMENTÓW
(art. 10 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów” (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)) (1))

art. 10 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

1. Wniosek będzie mógł zostać wykonany dopiero wtedy, gdy zostaną dostarczone następujące informacje uzupełniające:

2. Wniosek będzie mógł zostać wykonany dopiero wtedy, gdy zostaną dostarczone następujące dokumenty:

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1)Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1

(*)Punkt nieobowiązkowy.

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą