Skip to main content

[ro] FORMULARUL E. CERERE DE INFORMAȚII SAU DE ACTE SUPLIMENTARE ÎN VEDEREA NOTIFICĂRII SAU COMUNICĂRII ACTELOR

FORMULARUL E

  

CERERE DE INFORMAȚII SAU DE ACTE SUPLIMENTARE ÎN VEDEREA NOTIFICĂRII SAU COMUNICĂRII ACTELOR
(Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (1))

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

1. Cererea nu poate fi executată în lipsa următoarelor informații suplimentare:

2. Cererea nu poate fi executată în lipsa următoarelor acte:

Nu uitați să semnați și să ștampilați (dacă este cazul) formularul după ce l-ați imprimat.

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

Formular PDF


(1)JO L 405, 2.12.2020, p. 40.

(*)Rubrică facultativă.