Skip to main content

[nl] FORMULIER E. VERZOEK OM AANVULLENDE INFORMATIE OF STUKKEN TEN BEHOEVE VAN DE BETEKENING OF KENNISGEVING VAN STUKKEN

FORMULIER E

  

VERZOEK OM AANVULLENDE INFORMATIE OF STUKKEN TEN BEHOEVE VAN DE BETEKENING OF KENNISGEVING VAN STUKKEN
(Artikel 10, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (1))

Artikel 10, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

1. De aanvraag kan niet worden uitgevoerd zonder de volgende aanvullende informatie:

2. De aanvraag kan niet worden uitgevoerd zonder de volgende stukken:

Vergeet dit formulier na het afdrukken niet te ondertekenen en er (in voorkomend geval) uw stempel op aan te brengen.

Handtekening en/of stempel, of elektronische handtekening en/of elektronisch zegel:

PDF-formaat


(1)PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1

(*)Facultatief.

Voorlopige versie opslaan Voorlopige versie uploaden