Skip to main content

[et] VORM E. TAOTLUS LISATEABE VÕI LISADOKUMENTIDE SAAMISEKS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE EESMÄRGIL

VORM E

  

TAOTLUS LISATEABE VÕI LISADOKUMENTIDE SAAMISEKS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE EESMÄRGIL
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (1) artikli 10 lõige 2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (13) artikli 10 lõige 2) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

1. Taotlust ei saa täita ilma järgmise lisateabeta:

2. Taotlust ei saa täita ilma järgmiste dokumentideta:

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1)ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(*)Ei ole kohustuslik.

Salvestage mustand Laadige mustand üles