Skip to main content

[nl] FORMULIER H - KENNISGEVING MET BETREKKING TOT HET VERZOEK OM BIJZONDERE PROCEDURES TOE TE PASSEN EN/OF COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN TE MOGEN GEBRUIKEN

  • Current Begin
  • Step 2
  • Complete

FORMULIER H

  

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT HET VERZOEK OM BIJZONDERE PROCEDURES TOE TE PASSEN EN/OF COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN TE MOGEN GEBRUIKEN
(Artikel 12, leden 3 en 4, van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (1))

Artikel 12, leden 3 en 4, van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden