Skip to main content

[da] FORMULAR H - UNDERRETNING OM ØNSKE OM IAGTTAGELSE AF SÆRLIGE FORMKRAV OG/ELLER OM ANVENDELSE AF KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULAR H

  

UNDERRETNING OM ØNSKE OM IAGTTAGELSE AF SÆRLIGE FORMKRAV OG/ELLER OM ANVENDELSE AF KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
(artikel 12, stk. 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

artikel 12, stk. 3 og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Gem udkastUpload udkast