Skip to main content

[et] VORM H - TEATIS ERIMENETLUSE JA/VÕI KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMISE TAOTLEMISE KOHTA

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Complete

VORM H

  

TEATIS ERIMENETLUSE JA/VÕI KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMISE TAOTLEMISE KOHTA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) artikli 12 lõiked 3 ja 4) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) artikli 12 lõiked 3 ja 4) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

Salvestage mustandLaadige mustand üles