Skip to main content

[fi] H-LOMAKE - ILMOITUS, JOKA KOSKEE PYYNTÖÄ KÄYTTÄÄ ERITYISIÄ MENETTELYJÄ JA/TAI VIESTINTÄTEKNIIKKAA

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Complete

LOMAKE H/p>  

ILMOITUS, JOKA KOSKEE PYYNTÖÄ KÄYTTÄÄ ERITYISIÄ MENETTELYJÄ JA/TAI VIESTINTÄTEKNIIKKAA
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 3 ja 4 kohta))

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) 12 artiklan 3 ja 4 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos