Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР З - НОТИФИЦИРАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И/ИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР З

  

НОТИФИЦИРАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И/ИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
(член 12, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1))

член 12, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Запазете версиятаЗаредете версията