Skip to main content

[lt] H FORMA - PRANEŠIMAS DĖL PRAŠYMO TAIKYTI SPECIALIĄ TVARKĄ IR (ARBA) NAUDOTI RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS

  • Current Pradėti
  • Step 2
  • Complete

H FORMA

  

PRANEŠIMAS DĖL PRAŠYMO TAIKYTI SPECIALIĄ TVARKĄ IR (ARBA) NAUDOTI RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (1) 12 straipsnio 3 ir 4 dalys) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (1)12 straipsnio 3 ir 4 dalys) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį