Skip to main content

[lv] H VEIDLAPA - PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMU PĒC ĪPAŠĀM PROCEDŪRĀM UN/VAI PAR LŪGUMU IZMANTOT KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Complete

H VEIDLAPA

  

PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMU PĒC ĪPAŠĀM PROCEDŪRĀM UN/VAI PAR LŪGUMU IZMANTOT KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS
(12. panta 3. un 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (14))

12. panta 3. un 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu