Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ H - SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽÁDOSTI O POUŽITÍ ZVLÁŠTNÍHO POSTUPU NEBO O VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Step 2
  • Complete

FORMULÁŘ H

  

SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽÁDOSTI O POUŽITÍ ZVLÁŠTNÍHO POSTUPU NEBO O VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
(čl. 12 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (1))

čl. 12 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané