Skip to main content

[pl] FORMULARZ H - ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WNIOSKU O WYKONANIE W SZCZEGÓLNEJ PROCEDURZE LUB Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII POROZUMIEWANIA SIĘ

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARZ H

  

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE WNIOSKU O WYKONANIE W SZCZEGÓLNEJ PROCEDURZE LUB Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII POROZUMIEWANIA SIĘ
(art. 12 ust. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)) (1))

art. 12 ust. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą