Skip to main content

[sk] TLAČIVO H. POTVRDENIE PRIJATIA POSKYTNUTÉ PRÍSLUŠNÝM PRIJÍMAJÚCIM ORGÁNOM S MIESTNOU PRÍSLUŠNOSŤOU ODOSIELAJÚCEMU ORGÁNU

TLAČIVO H

  

POTVRDENIE PRIJATIA POSKYTNUTÉ PRÍSLUŠNÝM PRIJÍMAJÚCIM ORGÁNOM S MIESTNOU PRÍSLUŠNOSŤOU ODOSIELAJÚCEMU ORGÁNU
(článok 10 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností)(1))

článok 10 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Toto potvrdenie prijatia by sa malo poslať prostredníctvom decentralizovaného informačného systému alebo inak čo najskôr po prijatí písomnosti, najneskôr však do siedmich dní od prijatia. 

Toto potvrdenie prijatia by sa malo poslať prostredníctvom decentralizovaného informačného systému alebo inak čo najskôr po prijatí písomnosti, najneskôr však do siedmich dní od prijatia. (2)

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická pečať:

Formát PDF


(1) Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2)Povinnosť zaslať potvrdenie prostredníctvom decentralizovaného informačného systému sa uplatňuje až od dátumu uplatňovania decentralizovaného informačného systému podľa článku 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784.

Uložiť koncept Zobraziť koncept