Skip to main content

[el] ΕΝΤΥΠΟ Η. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ H

  

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) (1))

Άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) (15)] (ΕΕ 405 της 2.12.2020, σ. 1)

Η παρούσα απόδειξη παραλαβής θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ ή με άλλο τρόπο το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της πράξης και σε κάθε περίπτωση εντός επτά ημερών από την παραλαβή (17)

Η παρούσα απόδειξη παραλαβής θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ ή με άλλο τρόπο το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της πράξης και σε κάθε περίπτωση εντός επτά ημερών από την παραλαβή (17) 2)

Μην ξεχάσετε να υπογράψετε και να σφραγίσετε, ενδεχομένως, το παρόν έντυπο μετά την εκτύπωσή του.

Υπογραφή ή/και σφραγίδα ή ηλεκτρονική υπογραφή ή/και ηλεκτρονική σφραγίδα:

Έντυπο PDF


(1) ΕΕ L 405 της 2.12.2020, σ. 40.

'(2) Η υποχρέωση αποστολής του αποδεικτικού μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ ισχύει μόνο από την ημερομηνία εφαρμογής του

Αποθήκευση σχεδίου Φόρτωση σχεδίου