Skip to main content

[et] VORM H. TERRITORIAALSET PÄDEVUST OMAVA VASTUVÕTVA ASUTUSE POOLT EDASTAVALE ASUTUSELE SAADETAV KÄTTESAAMISTEATIS

VORM H

  

TERRITORIAALSET PÄDEVUST OMAVA VASTUVÕTVA ASUTUSE POOLT EDASTAVALE ASUTUSELE SAADETAV KÄTTESAAMISTEATIS
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (1) artikli 10 lõige 4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) artikli 10 lõige 4) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

Käesolev kättesaamisteatis tuleks saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu või muul viisil .

Käesolev kättesaamisteatis tuleks saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu või muul viisil . 2)

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1)ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

'(2)Kohustust saata kinnitus detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu kohaldatakse alles alates detsentraliseeritud IT-süsteemi kohaldamise

Salvestage mustand Laadige mustand üles