Skip to main content

[mt] FORMOLA H. KONFERMA TAR-RIĊEVUTA MILL-AĠENZIJA RIĊEVENTI ADATTA BIL-ĠURIŻDIZZJONI TERRITORJALI LILL-AĠENZIJA MITTENTI

FORMOLA H

  

KONFERMA TAR-RIĊEVUTA MILL-AĠENZIJA RIĊEVENTI ADATTA BIL-ĠURIŻDIZZJONI TERRITORJALI LILL-AĠENZIJA MITTENTI
(Artikolu 10(4) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (1))

Artikolu 10(4) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (ĠU 405, 2.12.2020, p. 40.)

Din il-konferma ta’ riċevuta għandha tintbagħat permezz tas-sistema tal-IT deċentralizzata jew b’xi mod ieħor kemm jista’ jkun malajr wara li jiġi rċevut id-dokument u f’kull każ fi żmien sebat ijiem minn meta jiġi rċevut. (17)

Din il-konferma ta’ riċevuta għandha tintbagħat permezz tas-sistema tal-IT deċentralizzata jew b’xi mod ieħor kemm jista’ jkun malajr wara li jiġi rċevut id-dokument u f’kull każ fi żmien sebat ijiem minn meta jiġi rċevut. 2)

Jekk jogħġbok tinsiex tiffirma u tittimbra (jekk disponibbli) din il-formola wara li tiġi stampata.

Firma u/jew timbru jew firma elettronika u/jew siġill elettroniku:

Formola fil-format PDF


(1)ĠU 405, 2.12.2020, p. 40

'(2)L-obbligu li tintbagħat il-konferma permezz tas-sistema tal-IT deċentralizzata japplika biss mid-data tal-applikazzjoni tas-sistema tal-IT

Issejvja l-abbozz Illowdja l-abbozz