Skip to main content

[lv] H VEIDLAPA. SAŅEMŠANAS APSTIPRINĀJUMS, KO ATBILSTĪGĀ SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA, KURAI IR TERITORIĀLA JURISDIKCIJA, SŪTA PĀRSŪTĪTĀJAI STRUKTŪRAI

H VEIDLAPA

  

SAŅEMŠANAS APSTIPRINĀJUMS, KO ATBILSTĪGĀ SAŅĒMĒJA STRUKTŪRA, KURAI IR TERITORIĀLA JURISDIKCIJA, SŪTA PĀRSŪTĪTĀJAI STRUKTŪRAI
(10. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (1))

10. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

Šis saņemšanas apstiprinājums – izmantojot decentralizēto IT sistēmu vai kā citādi – būtu jānosūta pēc iespējas drīz pēc dokumenta saņemšanas un jebkurā gadījumā septiņu dienu laikā pēc saņemšanas (17).

Šis saņemšanas apstiprinājums – izmantojot decentralizēto IT sistēmu vai kā citādi – būtu jānosūta pēc iespējas drīz pēc dokumenta saņemšanas un jebkurā gadījumā septiņu dienu laikā pēc saņemšanas (2)

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(1)OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

'(2)Pienākumu apstiprinājumu sūtīt, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, piemēro tikai no decentralizētās IT sistēmas piemērošanas

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu