Skip to main content

[fi] LOMAKE H. ALUEELLISESTI TOIMIVALTAISEN VASTAANOTTAVAN VIRANOMAISEN LÄHETTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE OSOITTAMA VASTAANOTTOTODISTUS

LOMAKE H

ALUEELLISESTI TOIMIVALTAISEN VASTAANOTTAVAN VIRANOMAISEN LÄHETTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE OSOITTAMA VASTAANOTTOTODISTUS
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (1) (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 4 kohta))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 10 artiklan 4 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Tämä vastaanottotodistus olisi lähetettävä hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian asiakirjan vastaanottamisen jälkeen ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta.

Tämä vastaanottotodistus olisi lähetettävä hajautetun tietojärjestelmän välityksellä tai muulla tavalla mahdollisimman pian asiakirjan vastaanottamisen jälkeen ja joka tapauksessa seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta (2).

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1) EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40

(2) Velvollisuutta lähettää vastaanottotodistus hajautetun tietojärjestelmän välityksellä sovelletaan vasta hajautetun tietojärjestelmän soveltamispäivästä asetuksen (EU) 2020/1784 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos