Skip to main content

[pl] FORMULARZ H. POTWIERDZENIE ODBIORU PRZESYŁANE JEDNOSTCE PRZEKAZUJĄCEJ PRZEZ WŁAŚCIWĄ JEDNOSTKĘ PRZYJMUJĄCĄ, KTÓRA JEST WŁAŚCIWA MIEJSCOWO

FORMULARZ H

  

POTWIERDZENIE ODBIORU PRZESYŁANE JEDNOSTCE PRZEKAZUJĄCEJ PRZEZ WŁAŚCIWĄ JEDNOSTKĘ PRZYJMUJĄCĄ, KTÓRA JEST WŁAŚCIWA MIEJSCOWO
(art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (1))

art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

Niniejsze potwierdzenie odbioru powinno zostać przesłane za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego lub w inny sposób jak najszybciej po wpływie dokumentu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od jego wpływu .

Niniejsze potwierdzenie odbioru powinno zostać przesłane za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego lub w inny sposób jak najszybciej po wpływie dokumentu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od jego wpływu ( 2)

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1)Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1

(2)Punkt ten dotyczy wyłącznie tych państw członkowskich, które zapewniają pomoc zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2020/1784.

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą