Skip to main content

[sl] OBRAZEC N - INFORMACIJE O TEHNIČNIH VIDIKIH ORGANIZACIJE VIDEOKONFERENCE ALI UPORABE DRUGE TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA NA DALJAVO

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Complete

OBRAZEC N

  

INFORMACIJE O TEHNIČNIH VIDIKIH ORGANIZACIJE VIDEOKONFERENCE ALI UPORABE DRUGE TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA NA DALJAVO
(člena 12(4) in 20 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov)  (1))

člena 12(4) in 20 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov)  (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

Shrani osnutekNaloži osnutek